Wizerunek eventu nawiązuje do tematyki ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
Każdej nagrodzie odpowiada inna pisanka. Na terenie pasażu rozmieściliśmy ok. 40 sztuk markerów (znaczników). Pod jednym markerem może kryć się wiele jednakowych nagród. Jeśli Klient wybierze nagrodę (ROZBIJ), z puli danego markera schodzi jedna nagroda, tak aż do wyczerpania całej puli w danym markerze. Po wyczerpaniu puli marker staje się nieaktywny.
Akcje przeprowadzaliśmy w 2019 roku w Galeriach sieci Plaza.
zobacz film z akcji