Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w przedsiębiorstwach – przykłady i prognozy

Wirtualna rzeczywistość – rozwiązanie dzisiejszych problemów

 

 

Rok 2020 przyniósł firmom wiele wyzwań, których nikt nie mógł się spodziewać. Praca wielu organizacji została postawiona na głowie, a pracownicy zostali rzuceni na głęboką wodę pracy zdalnej i wirtualnej kolaboracji. W niektórych branżach pojawił się też problem dostępu do zasobów, zwykle używanych narzędzi czy sprzętu, a nawet podtrzymania wiedzy i umiejętności. Przykładów takiej sytuacji można szukać chociażby w ochronie zdrowia. Wiele planowych zabiegów zostało odwołanych, a chirurgom czy innym specjalistom odebrano dostęp do pacjentów. W takiej sytuacji fachowcy nie mogli wykorzystywać swojej wiedzy i umiejętności, co grozi regresem.
 

Utrudnione zostało także szkolenie pracowników czy przeprowadzanie praktyk, szczególnie w zakresie nauki poznawczej i behawioralnej. Spotkania przeniesiono na platformy wirtualne, jednak często nie były one tak efektywne, jak te przeprowadzane w tradycyjny sposób, szczególnie gdy chodziło o realizację projektów wymagających ścisłej współpracy. Dlatego niektóre innowacyjne organizacje zdecydowały się zaangażować rozwiązania z zakresu VR.

 

Co VR oferuje firmom?

 

Wirtualna technologia już teraz jest stosowana do rozwiązywania wymienionych wyżej problemów. Tworzone są np. aplikacje szkoleniowe pozwalające uczestnikom na całkowite zanurzenie się w symulacji idealnie oddającej rzeczywiste warunki pracy. Dzięki temu można nie tylko rozwiązać problemy związane z pandemią, ale również znacząco zwiększyć skuteczność treningu. Do tej pory w niektórych zawodach nie było innego wyjścia – pewne umiejętności zdobywało się dopiero „na służbie”. Teraz można w niezwykle realistyczny sposób odtworzyć realne sytuacje już na etapie treningu, dzięki czemu pracownik przystępuje do pełnienia zadań dopiero wtedy, gdy jest przygotowany na każdą ewentualność.
 

Co więcej, VR już teraz pozwala na symulowanie różnych wyjątkowych sytuacji, z którymi mogą się spotkać osoby pracujące w stresogennych, trudnych warunkach. Pozwala się zanurzyć w danej sytuacji, dzięki czemu uczy nie tylko prawidłowego postępowania, ale również podejmowania właściwych decyzji, na których podjęcie niekiedy nie można czekać.
 

To również narzędzie pozwalające wczuć się w rozmaite sytuacje, w których normalnie nie mielibyśmy okazji się znaleźć. Dzięki temu można wykształcić empatię tak potrzebną w wielu miejscach pracy i zdobyć unikalne doświadczenia podnoszące wartość pracownika. Umożliwia również całkowitą zmianę sposobu, w jaki prowadzi się współpracę w zespołach, szczególnie przy kreatywnych zadaniach.
 

Ponadto pozwala na zbliżenie się do klienta i zaproponowania mu zupełnie nowych metod na zapoznanie się z produktem przed zakupem. A to jedynie wierzchołek góry lodowej w zakresie tego, co VR potrafi już teraz i na co pozwoli w przyszłości. Wraz z upływem 

 

Szkolenie z użyciem wirtualnej rzeczywistości – zastosowanie

 

 

Szkolenia to obecnie jedna z najpopularniejszych dziedzin, w których używa się wirtualnej rzeczywistości. Dzięki jej odpowiedniemu zastosowaniu powstają immersyjne, realistyczne aplikacje, które zastępują dotychczasowe kosztowne symulacje organizowane w „realu”, laboratoria itp. Dzięki możliwości symulacji różnych sytuacji szkolenia są znacznie bardziej wszechstronne i efektywne. Każdy z uczestników może trenować w zasadzie bez ograniczeń czasowych, w dodatku z dowolnego miejsca. 
 

Współcześnie najczęściej wykorzystuje się tego typu systemy do szkolenia pracowników medycznych, ratowników, a także np. pracowników laboratoryjnych w zakresie bezpiecznego realizowania rozmaitych zadań z użyciem specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Możliwe jest jednak również trenowanie pracowników związanych z obsługą klienta. Dzięki postawieniu personelu w sytuacji klienta zyskuje on nową perspektywę i jest w stanie odpowiednio dostosować stosowane procedury czy swoje zachowanie w określonych sytuacjach.

 

Szkolenia VR – korzyści

 

Do największych atutów szkolenia z udziałem VR należą:

 • bezpieczeństwo – możliwość symulowania niebezpiecznych środowisk i sytuacji bez najmniejszego zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników;

 • ograniczenie kosztów – z aplikacji VR można korzystać z zasadzie bez ograniczeń, bez konieczności organizowania kosztownych szkoleń;

 • uczenie poznawcze i behawioralne w jednym – możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności w praktyce, w realistycznych sytuacjach;

 • większe zaangażowanie uczestników – niż w przypadku tradycyjnych wykładów czy ćwiczeń;

 • przygotowanie psychiczne – na sytuacje wysokiego stresu i obciążenie podczas wykonywania pracy na danym stanowisku;

 • możliwość sprawdzania i pomiaru reakcji – w celu sprawdzenia, czy dana osoba jest gotowa do podjęcia pracy;

 • możliwość nauki obsługi specjalistycznego sprzętu i wyposażenia – bez konieczności dostępu do fizycznego sprzętu i wyposażenia;

 • możliwość przygotowania na rozmaite niespodziewane sytuacje – dzięki dużej ilości realistycznych symulacji, których w tradycyjnym modelu nie da się przeprowadzić;

 • szerokie możliwości wykorzystania – zarówno w zakresie twardych, jak i miękkich umiejętności;

 • możliwość prowadzenia treningu 1 na 1 – który jest efektywniejszy niż trening grupowy;

 • szeroka dostępność – umożliwienie korzystania ze szkolenia każdemu, niezależnie od lokalizacji;

 • możliwość stałego doskonalenia umiejętności – nawet w przypadku braku dostępu do pracy.

 

To korzyści zarówno dla samego pracownika, jak i dla organizacji!

 

 

W tradycyjnym modelu nauka obejmuje przedstawienie informacji, teorii, wzorców czy schematów postępowania, ale zwykle na tym poprzestaje. Z VR można do tego dodać również cały arsenał metod behawioralnych. Dzięki temu trening obejmuje nie tylko przekazanie wiedzy, ale również naukę jej zastosowania w praktyce – znacznie lepiej niż każda inna metoda. Zanurzenie w realistycznym, trójwymiarowym środowisku przynosi nie tylko praktyczne doświadczenie, ale również pomaga wykształcać empatię i umiejętności interpersonalne. Wszystko to sprawia, że naukę z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, o ile jest właściwie zorganizowana, można porównać do zdobywania faktycznego doświadczenia na danym stanowisku. To coś, co do tej pory nie było możliwe!
 

To dlatego rezultaty wdrożenia VR w sytuacjach szkoleniowych są imponujące. Dotychczasowe testy wskazują, że wspomaganie technologii skutkuje:
 

 • zwiększoną pewnością siebie w zakresie nowo zdobytych umiejętności,

 • skróceniem czasu szkoleń,

 • zwiększeniem koncentracji podczas nauki,

 • większym zaangażowaniem.
   

W firmach, w których mierzono rezultaty szkoleń VR w porównaniu z ich tradycyjną lub e-learningową formą, zaobserwowano poprawę w wymienionych wyżej kategoriach sięgającą nawet 400%!

 

Wirtualne spotkania i współpraca z użyciem technologii VR

 

Wirtualna rzeczywistość sprawdza się znacznie lepiej również w zakresie zastępowania spotkań odbywających się osobiście. W czasach ograniczenia podróży i kontaktu z innymi wszystkie te sytuacje przeniesiono do świata wirtualnego. I podczas gdy wideokonferencje mają wiele zalet, np. w zakresie ułatwiania komunikacji, to mają też swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie naturalnej interakcji i łączenia ludzi. VR przenosi spotkania w trzeci wymiar, dzięki czemu zwiększa się poziom interakcji i zaangażowania, a także empatii.
 

Technologia wirtualna jest również niezastąpiona przy burzach mózgów, wymianie doświadczeń i realizacji kreatywnych projektów. Zapewnia bowiem środowisko, które w zasadzie nie różni się od spotkania w realnym świecie, jest interaktywne i angażujące, a jednocześnie pozbawione „rozpraszaczy”. Umożliwia również przestrzenną wizualizację rzeczy, o których się dyskutuje. Dzięki temu wszelkie podjęte w niej działania są bardziej efektywne.

 

Przyszłość technologii VR w środowiskach pracy – prognozy

 

 

Jak w najbliższym czasie zmieni się technologia VR? Eksperci sugerują, że stanie się przede wszystkim jeszcze bardziej dostępna. Już teraz koszty jej implementacji znacząco zmalały, ale zapewne ten trend będzie postępować. Prognozuje się również wzrost znaczenia narzędzi umożliwiających twórczą współpracę na odległość. Na znaczeniu zyskają rozwiązania dostosowywane bezpośrednio do potrzeb użytkowników.
 

Z całą pewnością technologii VR będzie po prostu coraz więcej. W ślad za największymi i najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami pójdą również te mniejsze, które będą chciały obserwować takie same rezultaty i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną. Pojawi się więcej przystępnego cenowo i zaawansowanego technologicznie sprzętu, który ułatwi implementację wirtualnej rzeczywistości w wielu obszarach. Natomiast korzyści odnotowywane dzięki niej będą coraz większe!

Specjaliści podkreślają również, że obecny czas jest świetny do inwestowania w VR, szczególnie tam, gdzie już teraz ta technologia mogłaby pomóc rozwiązać kluczowe problemy lub usprawnić realizację zadań, a także tam, gdzie występuje problem z dostępem do odpowiednich zasobów, udogodnień czy sprzętu.

 

Chciałbyś wdrożyć powyższe rozwiązania do własnej firmy? Przejrzyj przygotowaną przez nas ofertę biznesową.