Firma WED WIL Sebastian Wilk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

Utworzenie pierwszego w kraju i jedynego w Europie Mobilnego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości

 

Nazwa Beneficjenta: WED WIL Sebastian Wilk

Wartość projektu netto: 777 500,06 PLN

Udział Unii Europejskiej: 311 000,02 PLN

Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2017

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP