VR w edukacji

Spośród wielu możliwości jakie otwierają przed nami nowe technologie oraz obszarów w jakich możemy wykorzystywać wirtualną-, rozszerzoną- czy ogólnie mieszaną- rzeczywistość edukacja jest tym, który może niewątpliwie skorzystać bardzo dużo jeśli nie najwięcej. 

 

 

Dla większości z nas uczenie się ma charakter społeczny. Uczymy się od innych i z innymi. Zdarza się, że również na podstawie obcych doświadczeń. Interakcja i dyskusja są równie ważne jak przyswajanie faktów. Właśnie dlatego wyjątkowe poczucie obecności we wspólnym środowisku wirtualnym, jakie tworzą te technologie, może mieć tak duży wpływ na edukację.

 

VR umożliwia czynności, które są niemożliwe w świecie fizycznym. Zamiast opowiadać uczniom, jak wyglądały dinozaury możemy chodzić wśród nich. Zbudowane w wirtualnym świecie laboratoria naukowe mogą być budowane i wypełniane sprzętem, na który większość szkół w świecie fizycznym nigdy nie byłaby w stanie sobie pozwolić. Klasy mogą udać się na wycieczki do najlepszych muzeów, bez względu na to, jak daleko się znajdują. Świat wirtualny może też być wykorzystywany do podejmowania ryzyka związanego z niebezpiecznymi lub kosztownymi szkoleniami technicznymi lub zawodowymi.
Te i inne zastosowania znajdziesz w naszym rozwiązaniu https://zenonvr.com/laboratorium-vr.

 

Tempo zastosowania wirtualnej rzeczywistości nieustannie rośnie, a coraz więcej szkół wyższych i instytucji włącza je do swoich programów nauczania. Na przykład:

  • Uniwersytet Stanowy w Nowym Meksyku uczy szkoli studentów prawa karnego, przenosząc ich do wirtualnych miejsc zbrodni, aby dowiedzieć się jak najlepiej prowadzić dochodzenie.
  • Uniwersytet Stanforda wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do uczenia studentów Business School umiejętności miękkich, takich jak prowadzenie trudnej rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uniwersytet w Glasgow uczy nauk przyrodniczych, umieszczając studentów w wirtualnych jelitach żeby zobaczyć jak organizm walczy z bakteriami.

 

Publikowana jest coraz większa ilość badań naukowych pokazujących, że nauka w VR może poprawić wyniki uczniów, a także ich poziom zaangażowania, frekwencji i satysfakcji. W 2022 r. Morehouse College poinformował, że studenci, którzy uczyli się w VR, uzyskali średni końcowy wynik testu na poziomie 85, w porównaniu z 78 w przypadku nauki tradycyjnej. Ankieta przeprowadzona przez XR Association wykazała, że 77% nauczycieli uważa, że technologie te rozbudzają ciekawość i zwiększają zaangażowanie podczas zajęć.

 

Aby ułatwić pracę nauczycielom kolejni producenci w branży VR wprowadzą nowe oferty produktów dedykowanych edukacji. Pozwala to nauczycielom, trenerom i administratorom na dostęp do szeregu aplikacji i funkcji edukacyjnych oraz umożliwia im zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie.

 

Dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowych zaczynają stanowić znaczący rynek dla produktów technologicznych i widać rosnącą liczbę deweloperów tworzących i wydających aplikacje skierowane do tego sektora. Chociaż wykorzystanie technologii immersyjnych w tych środowiskach jest wciąż na wczesnym etapie, istnieje duże prawdopodobieństwo przyjęcia ich na znacznie szerszą skalę. 

 

Wirtualna rzeczywistość rewolucjonizuje edukację, oferując nauczycielom narzędzia, które pozwalają na przeprowadzanie zaawansowanych lekcji bez potrzeby posiadania drogich, wyspecjalizowanych pracowni. Dzięki VR, nauczyciele nie muszą inwestować w kosztowne materiały czy aparaturę, co jest szczególnie istotne w szkołach o ograniczonych budżetach. VR umożliwia przeprowadzanie eksperymentów w kontrolowanym, cyfrowym środowisku, co jest bezpieczne dla uczniów, gdyż eliminuje ryzyko związane z realnymi doświadczeniami, takimi jak prace z substancjami chemicznymi czy zaawansowanymi maszynami.

 

Dodatkowo, wirtualna rzeczywistość jest niezwykle efektywna czasowo. Uczniowie nie muszą spędzać czasu na przygotowywaniu i sprzątaniu po eksperymentach, co jest typowe dla tradycyjnych lekcji laboratoryjnych. Wystarczy założyć gogle VR, aby natychmiast przenieść się do wirtualnego laboratorium i rozpocząć naukę. To sprawia, że lekcje są bardziej dynamiczne i mogą być łatwo dostosowane do różnych potrzeb edukacyjnych i różnorodności tematycznej.

Więcej na temat nowoczesnego wdrażania technologii VR w jednostkach edukacyjnych znajdziesz tutaj: https://zenonvr.com/laboratorium-vr